Zwracamy rzece czystą wodę

os_1

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu oczyszcza ścieki pochodzące z terenu miasta Nowego Sącza oraz gmin Nawojowa i Kamionka Wielka. W ciągu jednej doby do oczyszczalni dopływa około 25 milionów litrów ścieku. Ścieki dopływają do oczyszczalni kanałem o średnicy 1,4 m. Na wlocie do oczyszczalni podnoszone są one na poziom urządzeń oczyszczających za pomocą pomp śrubowych Archimedesa.

Oczyszczanie ścieków dzieli się na dwa etapy. Pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne. Ścieki przepływają przez kraty na których zatrzymują się wszystkie zanieczyszczenia, których wielkość przekracza 6 mm. Zanieczyszczenia te tzw. skratki po odwodnieniu i sprasowaniu wywożone są na składowisko odpadów. Następnie ścieki przepływają przez piaskowniki w których sedymentuje (osiada) piasek, który po wypłukaniu i odwodnieniu wywożony jest do kompostowni. W piaskownikach flotują (wypływają na powierzchnię) i są zatrzymywane również zanieczyszczenia pływające, głównie tłuszcz, który rozkładany jest w komorach fermentacyjnych.

Po piaskownikach ścieki trafiają do osadników wstępnych (dwóch kołowych dużych zbiorników), gdzie wskutek znacznego spowolnienia przepływu następuje dalsza sedymentacja osadu oraz flotacja tłuszczu i po oddzieleniu odpady te są pompowane do komór fermentacji. Po oczyszczaniu mechanicznym (redukcja zanieczyszczeń ok 50%) ścieki pompowane są do oczyszczalni biologicznej. W dwóch ogromnych prostokątnych zbiornikach nazywanych reaktorami biologicznymi znajdują się miliony drobnych mikroorganizmów, które mieszane są intensywnie ze ściekami. Nazywane są osadem biologicznym i żywią się one groźnymi dla środowiska naturalnego zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach takich jak związki azotu i fosforu.

Aby zakończyć proces oczyszczania należy jeszcze oddzielić oczyszczone ścieki od osadu czynnego. Proces ten odbywa się to w dwóch kołowych osadnikach końcowych gdzie wskutek znacznego uspokojenia przepływu osad czynny opada na dno i zawracany jest do reaktorów biologicznych a oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika (rzeki Dunajec).

Dodaj komentarz