O Akademii

Akademia Wodnika „Senior” to projekt edukacyjny, realizowany przez Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o., który jest adresowany do osób dorosłych regionu nowosądeckiego. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat środowiska wodnego. Zajęcia edukacyjne realizowane są między innymi w formie prelekcji, wycieczek i konkursów.

Zapraszamy do udziału w prelekcjach:

„Jak uzyskujemy wodę pitną” – w ramach wycieczki do Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu.

W programie między innymi:

 • Rodzaje wód i metody ich uzdatniania
 • Budowa i działanie Zakładu Uzdatniania Wody
 • Proces uzdatniania wody

„W jaki sposób zwracamy rzece czystą wodę” – w ramach wycieczki na teren oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu (Wielopole).

W programie między innymi:

 • Rodzaje ścieków i metody ich oczyszczania
 • Budowa i działanie oczyszczalni ścieków
 • Proces oczyszczania ścieków

„Woda a Twoje zdrowie” – cykl prelekcji organizowanych w sali seminaryjnej.

Planowana tematyka:

 • Rola wody w organizmie człowieka, aspekt zdrowotny
 • Źródła wody pitnej i metody jej pozyskiwania
 • Uwarunkowania i wskaźniki jakości wód
 • Ochrona środowiska wodnego
 • Wodne ciekawostki

Dodaj komentarz