Galeria

Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu

Od 1990 roku „sądecką sieć wodociągową” wspiera ZUW w Starym Sączu, połączony magistralą o średnicy 500 mm. Wybudowano wówczas osiem studni, filtry piaskowe, zbiorniki, chlorownię i pompownię. W 1912 roku zmodernizowano i rozbudowano zakład o nowe studnie, sztuczne nawadnianie, stację ozonowania i filtrację na węglu aktywnym. Obecnie ZUW w Starym Sączu dostarcza do całego sądeckiego systemu wodociągowego ok. 70% wysokiej jakości wody, zdatnej do picia prosto z kranu.

Oczyszczalnia ścieków

28 lutego 1996 roku ścieki z miasta Nowego Sącza przestały płynąć bezpośrednio do rzeki Dunajec i zostały przekierowane do oczyszczalni ścieków. W celu ochrony środowiska, około 25 tys. metrów sześćciennych ścieków na dobę zostało poddane skomplikowanym mechaniczno-biologiczno-chemicznym procesom oczyszczania. Obecnie oczyszczalnia nie tylko oczyszcza ścieki ale także z uzyskanych odpadów produkuje energię elektryczną i cieplną wystarczającą na potrzeby jej funkcjonowania.