Wiosenne prelekcje Akademii Wodnika rozpoczęte

os_2Rozpoczęliśmy kolejną edycję prelekcji Akademii Wodnika. Kapryśna, kwietniowa pogoda nie zdołała zniechęcić uczniów sądeckich szkół do zwiedzania obiektów Zakładu Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków.
19 kwietnia w naszych ternowych zajęciach uczestniczyli uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu pod opieką Pani Grzemróz – Kmieć. Uczniowie bardzo interesowali się szczegółami technicznymi oczyszczania ścieków, pojawiały się liczne pytania dotyczące głębokości reaktorów biologicznych, czasu życia bakterii oraz ich wielkości.

W dniu 27 kwietnia w prelekcjach Akademii Wodnika uczestniczyły uczennice I klasy Liceum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu pod opieką Pani Ewy Jurkowskiej. W zajęciach wzięły również udział członkinie Klubu Ligi Ochrony Przyrody działającego przy szkole. W trakcie zwiedzania obiektów zakładu uzdatniania wody zadawano wiele pytań dotyczących zasady działania systemu basenów infiltracyjnych. W oczyszczalni ścieków duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja mikroorganizmów osadu czynnego. Pytano o sposoby końcowej przeróbki osadów stosowne w oczyszczalni ścieków.

28 kwietnia odwiedzili nas uczniowie I klasy Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu pod opieką Pani Renaty Tobiasz. Gimnazjaliści zainteresowani byli filtrami piaskowymi. Pytali, czy piasek filtracyjny „się zużywa”. Dużym zainteresowaniem grupy cieszyły się procesy dezynfekcji. Uczniowie pytali w jaki sposób „zabijamy” bakterie. W oczyszczalni ścieków uczniowie mieli okazję zapoznać się z budową reaktorów biologicznych i osadników wtórnych, które w tym dniu były opróżnione z powodu kończącej się modernizacji systemu napowietrzania. Jest to niezwykle rzadka okazja ponieważ reaktory opróżniane są raz na 5 lat.