Przyznano nagrody w konkursie plastycznym

AW_kp_f1

Wyłoniliśmy laureatów konkursu Akademii Wodnika „Woda nasz naturalny skarb”.

Jury w składzie: Marta Sokulska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu, Maria Kneć z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, Aleksandra Sopata z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Nowym Sączu oraz Ryszard Miłek, artysta-malarz oceniło 174 prace nadesłane na konkurs.

Przyznano dwanaście nagród oraz siedem wyróżnień w czterech kategoriach. W kategorii pierwszej (przedszkola) zwyciężyła Matylda Lizoń z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Nowym Sączu. W kategorii drugiej (klasy I – III szkoły podstawowej) pierwszą nagrodę zdobyła Lena Walczyńska z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Pierwsza nagroda w kategoria trzeciej (klasy IV – VI szkoły podstawowej) trafiła w ręce Aleksandra Migacza z Pracownii Sztuki i Rzemiosła w Nowym Sączu. Zwycięzcą konkursu w kategorii czwartej (gimnazja) został Jakub Szmyt, reprezentujący Świetlicę Środowiskową Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom tegorocznego konkursu.

Zobacz pełną listę laureatów.