Zapraszamy do udziału w prelekcjach

senior1a

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe do udziału w programie edukacyjnym Akademia Wodnika „Senior”. Celem zajęć, realizowanych między innymi w formie prelekcji, wycieczek i konkursów jest propagowanie wiedzy na temat środowiska wodnego.
Zachęcamy do udziału w prelekcjach: „Jak uzyskujemy wodę pitną”, „W jaki sposób zwracamy rzecze czystą wodę”, „Woda a Twoje zdrowie”.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w wycieczkach i prelekcjach uzyskać można telefonicznie pod numerem (18) 414 12 53 lub pocztą elektroniczną: katarzyna.budzyn@swns.pl, biuro@akademiawodnika.pl.